cartell toponimia

Cançoner per la Llibertat

 101 2 web

Alà Baylac Ferrer

«Diàleg» català i repressió espanyola

Dilluns 9 de juliol es va iniciar un « dialeg » entre el president català i el president espanyol amb una reunió dels dos mandataris a Madrid.

En français

Més aviat cal parlar de primer contacte polític en un context que continua de repressió de l’independentisme.

Tot i els gestos del nou executiu de Madrid – l’obertura d’una discussió i el trasllat a Catalunya dels presos catalans – les autoritats espanyoles mantenen la repressió judicial i el refús de tractar de l’autodeterminació dels catalans. Els líders independentistes catalans són sempre empresonats sota acusacions de rebel·lió que els poden comportar fins 30 anys d’incarceració, la fiscalia espanyola ha confirmat les inculpacions (fins i tot el comandament de la policia és acusat de pertinença a organització criminal) i el jutge Pablo Llarena ha ordenat dimarts aquest 11 de juliol la suspensió de l’elecció de 6 presos i exiliats catalans. L’únic petit pas endavant és el reconeixement per part de Pedro Sanchez del caràcter polític del conflicte. Del seu costat el president català i els responsables polítics han reafirmat el seu objectiu d’aconseguir la independència efectiva després de la declaració de la República el passat 27 d’octubre 2017 i del referèndum del 1er d’octubre.

Torra no cedeix i els socialistes obligats a escoltar-lo

Si bé la crisi encara és lluny de tenir una sortida, el president Torra no ha cedit a les pressions i ha continuat reclamant una solució a la crisi en forma de referèndum (pactat amb Espanya). Els socialistes no han pogut evitar que la discussió se plantegi en termes polítics i han estat obligats d’escoltar les reivindicacions catalanes. La reunió no ha desembocat en cap resultat però els independetistes catalans han expressat la seua consciència que el conflicte que dura des de fa tants anys no se pot solucionar amb una sola reunió de 2h. La perspectiva d’una segona trobada – a la tardor a Barcelona – aproparà l’executiu espanyol d’unes decisions determinants: o bé manté la crisi oberta sense fer res com ho feia Rajoy, o bé inicia un moviment de fitxa cap a una resolució del problema. El context de la reentrada tornarà a fer pujar la pressió necessària i l’enfrontament entre Espanya i Catalunya : manifestació anunciada de l’11 de setembre, imminència dels processos polítics contra els independentistes.

Les bases respectives pressionen en sentit oposat

Des de les bases respectives, les pressions s’han intensificat en motiu de la reunió dels dos presidents. La part espanyolista – PP, Ciudadanos, certs socialistes – critiquen durament les cessions de Sanchez als independentistes, mentre els partits independentistes reclamen la posada en marxa de la República, i la CUP fins i tot titlla de « traïció » les discussions « autonomistes » del govern català. El primer senyal d’obertura és potser l’acceptació del govern espanyol de relacions bilaterals amb la Generalitat, il·lustració que existeix efectivament un problema per resoldre. Els comentaristes van remarcar el nerviosisme del govern espanyol, de la seua portaveu a la roda de premsa posterior a la reunió, contrastant amb la serenor i fermesa del president català.

Altres noves –telgràfiques – de la setmana

 • Valtònyc, el raper (condemnat a 3 anys i mig de presó per la lletra de les seues cançons) exiliat a Bèlgica és objecte d’un mandat d’extradició espanyol per « terrorisme ».
 • Diversos diputats bretons, corsos, alsacians denuncien a París «l’inadmissible empresonament i exili de polítics catalans».
 • El resident del Parlament de Catalunya Roger Torrent va denunciar davant de la francofonia la repressió política de la qual són objecte els independentistes catalans.
 • El magistrat Llarena exigeix el pagament d’una caució preventiva de 2,1 M€ (en 2 dies de termini) pels presos i exiliats catalans amb l’amenaça d’embargar els seus bens familiars ; Òmnium i l’ANC (amb una campanya exprès de solidaritat) fan efectiu el pagament.
 • Obertura d’una nova enquesta de la justícia espanyola contra el govern català per malversació pel referèndum del 1er d’octubre.
 • Instruccions del govern espanyol al cos diplomàtic perquè generalitzi a tot arreu la intervenció polèmica de l’ambaixador als EUA contra el president de la Generalitat en les seues actuacions a l’exterior.
 • Manifestacions de suport als presos catalans repatriats aqueixa setmana de Madrid a Catalunya però tancats a presons sota l’autoritat de la Generalitat...
 • El jutge Llarena confirma el processaments dels exiliats (amb irrigularitat: no els comunica l’acusació, segons denuncien els advocats de la defensa).
 • Puigdemont i la Generalitat organitzen que el president pugui disposar de les seues prerogatives: escorta i despatx.
 • La dona acusada de «terrorisme» per aixecar amb els CDR les barreres d’un peatge se veu refusada l’autorització de sortir del municipi per anar a visitar sa mare malalta…

«Dialogue» catalan et répression espagnole

Le lundi 9 juillet, un "dialogue" a été entamé entre le président catalan et le président espagnol lors d'une réunion des deux présidents à Madrid. Il faudrait plutôt parler de premier contact politique dans un contexte qui continue à réprimer l'indépendantisme. Malgré les gestes du nouvel éxécutif de Madrid - ouverture d'une discussion et transfert des prisonniers catalans en Catalogne – les autorités espagnoles maintiennent la répression judiciaire et le refus de traiter de l’audétermination des Catalans. Les dirigeants indépendantistes catalans sont encore emprisonnés sous des accusations de « rébellion » qui peuvent leur valoir jusqu’à 30 ans d'incarcération, le procureur espagnol a confirmé les accusations (même les commandants de la police catalane sont accusés « d'appartenance à une organisation criminelle ») et le juge Pablo Llarena a ordonné la suspension de l'élection de 6 prisonniers et exilés catalans (ce mardi 11 juillet). Le seul petit pas consiste en la reconnaissance par Pedro Sanchez du caractère politique du conflit. De son côté, le président catalan et les dirigeants politiques ont réaffirmé leur objectif de parvenir à une indépendance effective après la déclaration de la République le 27 octobre 2017 et le référendum du 1er octobre.

Torra ne cède pas et les socialistes sont obligés de l'écouter

Alors que la crise est encore loin d'une solution, le président Torra n'a pas cédé aux pressions et continue d’exiger une résolution de la crise sous forme de référendum (accordé avec l'Espagne). Les socialistes n'ont pas pu empêcher la discussion d’être posée en termes politiques et ont été forcés d'écouter les revendications catalanes. La réunion n'a pas abouti à des résultats mais les indépendantistes catalans ont exprimé leur conscience que le conflit qui dure depuis tant d'années ne peut être résolu par un seul échange de point de vue de 2h. Dans la perspective d'une deuxième réunion - à l'automne à Barcelone – l’éxécutif espagnol se rapprochera de décisions déterminantes : soit il alimente la crise ouverte comme l'a fait Rajoy, soit il commence à avancer vers une résolution du problème. Le contexte de la rentrée devrait à nouveau faire monter la pression nécessaire et la confrontation entre l'Espagne et la Catalogne : manifestation annoncée le 11 septembre pour la fête nationale, imminence des procès politiques contre les indépendantistes.

Les bases respectives font pression chacune de son côté

Depuis les bases respectives, les pressions se sont intensifiées à l'occasion de la rencontre des deux présidents. Les Espanyol - PP, Ciudadanos, certains socialistes - critiquent durement Sanchez accusé de céder aux indépendantistes, alors que les partis indépendantistes réclament la mise en place de la République, et même la CUP qualifie de « trahison autonomiste » le dialogue du Gouvernement catalan avec Madrid. Le premier signe d'ouverture, est sans doute l'acceptation du gouvernement espagnol de relancer les relations bilatérales avec la Generalitat, preuve qu'il existe effectivement un problème à résoudre. Les commentateurs ont souligné la nervosité du gouvernement espagnol, de sa porte-parole lors de la conférence de presse après la réunion, qui contraste avec la sérénité et la fermeté du président catalan.

Autres nouvelles -télégraphiques- de la semaine

Le rappeur Valtònyc (condamné à deux ans et demi de prison pour les paroles de ses chansons) en exil en Belgique est objet d’une demande espagnole d'extradition pour « terrorisme ». Plusieurs députés breton, corse, alsacien dénoncent à Paris «l'emprisonnement inadmissible et l'exil des politiques catalans». Le résident du Parlement de Catalogne Roger Torrent a dénoncé devant la Francophonie la répression politique à laquelle sont soumis les indépendantistes catalans. Le magistrat Llarena demande le paiement d'une caution préventive de 2,1 M € (dans un délai de 2 jours) par les prisonniers et exilés catalans sous peine de voir saisis leurs biens familiaux ; Òmnium Cultural et l'ANC (avec une campagne de solidarité expresse) avance la somme réunie en quelques heures. Ouverture d'une nouvelle enquête de la justice espagnole contre le gouvernement catalan pour malversation pour le référendum du 1er octobre. Instructions du gouvernement espagnol au corps diplomatique pour généraliser partout l'intervention controversée de l'ambassadeur aux États-Unis contre le président de la Generalitat dans ses actions à l'étranger. Nombreuses manifestations de soutien aux prisonniers catalans rapatriées cette semaine de Madrid en Catalogne, mais désormais emprisonnés sous l'autorité du gouvernement catalan... Le juge Llarena confirme l’accusation et le procès contre les exilés (procédure entâchée d’irrigularité pour ne pas avoir communiqué les poursuites aux accusés, selon les avocats de la défense). Puigdemont et la Generalitat s’organisent pour que le président puisse jouir de ses prérogatives d’ancien président: escorte et bureau. La femme accusée de "terrorisme" pour lever les barrières d'un péage avec les CDR se voit refuser par les juges espagnols l'autorisation de quitter la municipalité pour rendre visite à sa mère malade...

Alà Baylac Ferrer

Comentaris (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

Deixa els teus comentaris

Posting comment as a guest.
Arxius adjunts (0 / 3)
Share Your Location

El Portal - Catalunya Nord Digital neix a iniciativa del Col·lectiu 2 d'abril.

Neix de la necessecitat de crear un lloc de trobada a Catalunya Nord per a tots els actors de la llengua catalana.
Reagrupa persones i entitats al voltant d'un projecte, el de fer viure la llengua catalana, la llengua pròpia, la llengua del país.

Cada un pot portar la seua pedra a l'edifici 

 • participant amb la redacció d'articles, d'entrevistes
 • fent propostes, fent passar informacions
 • adherint al Col·lectiu 2 d'abril
 • fent conèixer el Portal