cartell toponimia

Cançoner per la Llibertat

portada agenda

Carta a favor del català, Consell General

Carta a favor del català

Carta del Consell General desembre 2007

PREÀMBUL

la llengua catalana, nascuda mil anys enrere, és un dels pilars de la nostra identitat, del patrimoni i de la riquesa de Catalunya del Nord.
Les enquestes sociolingüístiques subratllen el fet que en al principi del segle XXI, en una perspectiva de modernitat i de garantia de futur, els habitants queden interessats i fidels a la llengua catalana.

Avui i pels anys que venen, la supervivència de la llengua catalana és un repte cultural , econòmic, polític i humà de prima importància.

D’antuvi, convé afirmar que:
la política de promoció de la llengua catalana no es fa pas en detriment de la llengua francesa; el reconeixement oficial del català i el bilingüisme no perjudica l’existència ni el caràcter oficial del francès. No amenaça la unitat nacional.

La política lingüística a favor del català es basa sobre la incitació i el suport i no pas sobre la obligació: no s’obliga ningú a aprendre el català.

La llengua catalana és el patrimoni i el mitjà d’expressió de tota la població i no és reservada als especialistes.

El reconeixement del català i la política lingüística a favor del bilingüisme es basen sobre els principis universals de respecte, de diversitat i d’igualtat entre totes les llengües tal i com figuren a:

La Declaració Universal dels Drets Lingüístics: « l’universalisme s’ha de basar en una concepció de la diversitat lingüística i cultural que superi alhora les tendències homogeneïtzadores i les tendències a l’aïllament exclusivista ».

La Declaració Universal dels Drets Lingüístics « Totes les comunitats lingüístiques tenen el dret de disposar dels mitjans necessaris per tal d’assegurar la transmissió i la projecció futures de la llengua. »

El Conveni Europeu de Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals: « el dret de practicar una llengua regional o minoritària, en la vida privada o pública constitueix un dret imprescindible. »

La Carta Europea de les llengües regionals o minoritàries: « la protecció de les llengües regionals o minoritàries històriques d’Europa, algunes de les quals es troben en risc de desaparició amb el pas del temps, contribueix a mantenir i a desenvolupar les tradicions i la riquesa culturals d’Europa. »

De cara al rebuig del govern francès a fer ratificar i aplicar la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, la llengua catalana es troba avui, sense cap marc jurídic que permeti la seva preservació i el seu desenvolupament: les col·lectivitats territorials i l’Estat han de protegir el patrimoni cultural que constitueix el català i de facilitar-ne l’estudi científic i l’ús.

El Consell General es felicita del suport dels Diputats espanyols -mitjançant l’aprovació d’une moció- a la demanda recurent de ratificació de la carta per l’Estat Francès.

o oo

Pel conjunt de totes aquestes raons, el Consell General desitja comprometre’s amb una carta que defineixi els fonaments d’una política lingüística i de reconeixement de la llengua catalana.

ARTICLE 1:

El Consell General dels Pirineus Orientals reconeix oficialment, al costat de la llengua francesa, el català com a llengua del departament.

Es compromet a ser un dels actors de la transmissió de la llengua i de la cultura catalanes.

ARTICLE 2:

El Consell General dels Pirineus Orientals reconeix l’Institut d’Estudis Catalans com a autoritat lingüística i Acadèmia de la Llengua Catalana pel conjunt del domini lingüístic català. El Consell General, es compromet de fet, a complir les normes lingüístiques establertes per l’Institut d’Estudis Catalans.

ARTICLE 3:

Els objectius de la Carta Departamental per la Llengua Catalana són:

 • garantir la supervivència i la transmissió de la llengua catalana, el que implica la inversió de tendència de pèrdua de locutors catalanòfons;
 • permetre la utilització del català per cada habitant del departament que hi desitgi: aprendre, sentir, parlar i llegir el català;
 • assegurar la presència de la llengua catalana en els àmbits de la vida pública i social gràcies al desenvolupament del bilingüisme;
 • contribuir a la integració dels nouvinguts i participar a la cohesió social i al desenvolupament econòmic del departament gràcies al respecte de la personalitat lingüística i cultural catalana.

ARTICLE 4:

De manera general, totes les estructures departamentals (serveis, administracions, organismes associats) integren la dimensió de la llengua catalana en les seves funcions i atribucions, amb una atenció particular per la comunicació amb el públic i la retolació.

ARTICLE 5:

L’ensenyament és la peça central de qualsevol política lingüística: és l’eina bàsica i imprescindible de la transmissió del català al jovent. El Consell General es fixa com a prioritats els punts que segueixen:

 • ajuda a l’obertura de classes bilingües
 • generalització de la sensibilització a tots els nens
 • ajuda al desenvolupament de la formació per a adults

ARTICLE 6:

El Consell General integra el principi general de bilingüisme i /o presència del català sobre els suports senyalètics i equipaments de la seva competència. El Consell General estableix convenis amb altres institucions: Estat, Generalitat… per tal d’aplicar aquests principis a la retolació present al territori i que no sigui de competència seva.

ARTICLE 7:

La llengua catalana no es limita a una disciplina escolar. S’ha de garantir i fomentar la seva presència a tots els nivells de la vida pública i social.

Així, el Consell General desenvolupa la presència del català en els seus serveis, en els documents que produeix (invitacions, butlletins, programmes, Internet…), les campanyes i operacions de comunicació.

ARTICLE 8:

La supervivència i la utilització de la llengua catalana van de parella amb une presència i una difusió permanent en els mass mèdies (premsa, televisió, Internet).

En aquest sector primordial en matèria de presència lingüística, el Departament ajuda al desenvolupament dels mitjans de comunicació públics i privats en català. Desenvolupa les seves pròpies eines de comunicació en català (revistes, webs…) i en garanteix la presència.

ARTICLE 9:

Com per la seva acció per la defensa i la promoció de la llengua catalana, el Consell General es compromet a fer efectives totes les mesures possibles per tal de confortar l’ús i la difusió de la llengua occitana en el territori afectat.

Perpinyà 10 de desembre de 2007

Charte en faveur du catalan versió francesa

Comentaris (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

Deixa els teus comentaris

Posting comment as a guest.
Arxius adjunts (0 / 3)
Share Your Location

El Portal - Catalunya Nord Digital neix a iniciativa del Col·lectiu 2 d'abril.

Neix de la necessecitat de crear un lloc de trobada a Catalunya Nord per a tots els actors de la llengua catalana.
Reagrupa persones i entitats al voltant d'un projecte, el de fer viure la llengua catalana, la llengua pròpia, la llengua del país.

Cada un pot portar la seua pedra a l'edifici 

 • participant amb la redacció d'articles, d'entrevistes
 • fent propostes, fent passar informacions
 • adherint al Col·lectiu 2 d'abril
 • fent conèixer el Portal