cartell toponimia

Cançoner per la Llibertat

 101 2 web

APLEC

LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013

ELS COMENTARIS DE TEXT DE L’APLEC:

L’article 40 de la llei Peillon comporta uns punts cabdals per l’ensenyament del català i per l’ensenyament bilingüe; els hem subratllat aquí en negreta i en blau. Els expliquem aquí sota.

  1. La llei – no és una simpla instrucció via circular ministerial ; una llei és feta per ser complida ; els tribunals són els garants de la seua aplicació – diu explícitament que l’ensenyament de les llengües regionals – el català per nosaltres – ha de ser « afavorit » (« favorisé »). Com a conseqüència, qualsevol mesura que representi una reculada va contra la llei i és susceptible de ser denunciada.
  2. L’ensenyament de les llengües regionals – el català per nosaltres – és possible « al llarg de tota l’escolaritat » (« tout au long de la scolarité »). És a dir que els alumnes (les famílies) poden demanar a estudiar el català des de la maternal i fins al batxillerat.
  3. L’expressió « ensenyament de llengua i cultura regionals » (« langue et culture régionales ») cobreix dos tipus d’ensenyaments : l’ensenyament de la llengua ella mateixa i l’ensenyament bilingüe. Així per primer cop, la llei reconeix l’existència i la legitimitat de l’ensenyament bilingüe en llengua regional i francès.
  4. La llei disposa que les « famílies han de ser informades » (« les familles sont informées ») de les diferents possibilitats de seguir un ensenyament de llengua regional, és a dir de llengua sola o de bilingüisme. Les entitats que poden actuar per a difondre informació – en absència de precisió – poden ser les asociacions de defensa i promoció d’aquest ensenyament, les federacions de pares i mares d’alumnes, les col·lectivitats locals i les mateixes institucions educatives (establiments, administracions).

L’ENSENYAMENT GENERALITZAT DEL CATALÀ, COM A CÒRSEGA

Un article específic del Code de l’éducation, menciona que « la llengua corsa és una matèria ensenyada en el marc de l’horari normal de les escoles maternals i elementals » (« La langue corse est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires de Corse»).

L’APLEC creu important de fer remarcar aquesta disposició legislativa perquè, encara que vagi destinada – per ara – a la regió corsa, partint del principi d’igualtat dels ciutadans davant de la llei, no és pas impensable de considerar que se podria estendre a la llengua catalana per als alumnes de Catalunya Nord.

Aqueixa disposició enuncia el principi que la llengua és ensenyada a tots els alumnes escolaritzats a Còrsega. La formulació evita la prohibició que l’ensenyament de les llengües regionals sigui obligatori precisant eufemísticament que és una disciplina ordinària de l’horari de tothom. Paral·lelament s’informa les famílies que tenen el dret que els seus fills no facin aquest ensenyament ; han d’adreçar en aquest cas una demanda explícita a les autoritats acadèmiques.

La mesura forma part de la política lingüística de la Col·lectivitat territorial destinada a generalitzar l’aprenentatge de la llengua corsa per tots els alumnes, té el recolzament de tots els elegits i és aplicada per l’Educació Nacional en el marc dels acords entre París i l’illa.

A Catalunya Nord, generalitzar l’ensenyament del català a tots els alumnes « dins l’horari normal » de tothom és també l’objectiu que té fixat l’APLEC i al qual les col·lectivitats locals també són favorables. No és pas cap mesura utòpica ni irrealista ja que més del 80 % de les famílies són favorables a l’ensenyament del català (enquesta de desembre 2015) i que formem part del mateix quadre jurídic a Perpinyà i a Còrsega. La mesura constitueix una base per estendre el coneixement de la llengua – al menys sota forma d’iniciació – i garanteix la igualtat de tots els alumnes per accedir a un aprenentatge que és un avantatge per llur futur. Pel que fa a l’ensenyament bilingüe, l’objectiu de l’APLEC és de generalitzar l’oferta a tot arreu on la demanda de les famílies és efectiva (un 76 % de les famílies són favorables a l’ensenyament bilingüe).

LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013

Comentaris (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

Deixa els teus comentaris

Posting comment as a guest.
Arxius adjunts (0 / 3)
Share Your Location

El Portal - Catalunya Nord Digital neix a iniciativa del Col·lectiu 2 d'abril.

Neix de la necessecitat de crear un lloc de trobada a Catalunya Nord per a tots els actors de la llengua catalana.
Reagrupa persones i entitats al voltant d'un projecte, el de fer viure la llengua catalana, la llengua pròpia, la llengua del país.

Cada un pot portar la seua pedra a l'edifici 

  • participant amb la redacció d'articles, d'entrevistes
  • fent propostes, fent passar informacions
  • adherint al Col·lectiu 2 d'abril
  • fent conèixer el Portal