cartell toponimia

Cançoner per la Llibertat

 101 2 web

APLEC

Eleccions municipals a Perpinyà

Pujol se compromet a desenvolupar les 15 mesures de l'APLEC pel català

En français

L’APLEC, després de proposar als candidats a l’ajuntament de Perpinyà 15 mesures claus a favor del català a Perpinyà, ha rebut aqueixa setmana una lletra « d’engatjament » de Jean Marc Pujol i del seu equip a favor de la llengua catalana. De manera molt concreta, el candidat mitjançant la veu d’Anabelle Brunet, adjunta delegada al Vernet, ha indicat per escrit a l’APLEC que

« en el quadre de la seua voluntat de desenvolupar l’ús del català, Jean Marc PUJOL se compromet amb el seu equip a desenvolupar cadascuna de les 15 mesures evocades per l'APLEC ».

L’Indépendant del 9/1/2020, p 14 (« PO PRATIQUE pour une politique claire en faveur du catalan à Perpignan ») ja havia fet públic aqueixes proposicions (igualment consultables al portal de l’APLEC www.aplec.cat):

 1. enquesta sobre l’ensenyament bilingüe
 2. iniciació al català per tots els alumnes
 3. continuïtat del català CM2-6a
 4. delegat·da a la llengua catalana
 5. servei municipal de la llengua catalana
 6. comissió municipal per al català
 7. Magazine en català
 8. català als parcmetres
 9. acabar els noms de carrers en català
 10. acabar la senyalètica en català
 11. nomenclatura dels noms de carrers amb la versió en català 
 12. Carta municipal per al català
 13. pla anual de política lingüística
 14. cursos de català per al personal municipal
 15. difusió de Mil Dimonis per als alumnes de Perpinyà.

A més d’aqueixes mesures, el candidat Pujol proposa

« d’acompanyar 3 projectes : centre de lleure en català, cantina « Menjar català » a Arrels i Léon Blum, liceu-col·legi de la Bressola ».

PUJOL S’ENGAGE À DÉVELOPPER LES 15 MESURES DE L’APLEC POUR LE CATALAN

L’APLEC, après avoir proposé aux candidats à la mairie de Perpignan 15 mesures clés en faveur du catalan à Perpignan, a reçu cette semaine une lettre « d’engagement » de Jean Marc Pujol et de son équipe en faveur de la langue catalane. De manière très concrète, le candidat par la voix d’Anabelle Brunet, adjointe déléguée au quartier du Vernet, a indiqué par écrit à l’APLEC que « dans le cadre de sa démarche en faveur du développement de l'utilisation du catalan, Jean Marc PUJOL s'engage avec son équipe à développer chacune des 15 mesures évoquées par l'APLEC ».

L’Indépendant du 9/1/2020, p 14 (« PO PRATIQUE pour une politique claire en faveur du catalan à Perpignan ») avait déjà rendu public ces propositions (également consultables sur le site de l’APLEC www.aplec.cat):

1) enquête sur l’enseignement bilingue ; 2) initiation au catalan pour tous les élèves ; 3) continuité du catalan CM2-6ème ; 4) délégué·e à la langue catalane ; 5) service municipal de la langue catalane ; 6) commission municipale pour le catalan ; 7) Magazine en catalan ; 8) catalan dans les parcmètres ; 9) achever les noms de rues en catalan ; 10) achever la signalétique en catalan ; 11) nomenclature des noms de rues avec la version en catalan ; 12) Charte municipale pour le catalan ; 13) plan annuel de politique linguistique ; 14) cours de catalan pour le personnel municipal ; 15) diffusion de Mil Dimonis pour les élèves de Perpignan. Outre ces mesures, le candidat Pujol se propose « d’accompagner 3 projets : centre de loisir en catalan, cantine « Menjar català » à Arrels et Léon Blum, lycée-collège de la Bressola ».

APLEC

Comentaris (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

Deixa els teus comentaris

Posting comment as a guest.
Arxius adjunts (0 / 3)
Share Your Location

El Portal - Catalunya Nord Digital neix a iniciativa del Col·lectiu 2 d'abril.

Neix de la necessecitat de crear un lloc de trobada a Catalunya Nord per a tots els actors de la llengua catalana.
Reagrupa persones i entitats al voltant d'un projecte, el de fer viure la llengua catalana, la llengua pròpia, la llengua del país.

Cada un pot portar la seua pedra a l'edifici 

 • participant amb la redacció d'articles, d'entrevistes
 • fent propostes, fent passar informacions
 • adherint al Col·lectiu 2 d'abril
 • fent conèixer el Portal